Bismuth metal

Tilgængelighed

Bismuth metal er normalt tilgængeligt i tromler af 25 kg. Særlig emballage er tilgængelig efter anmodning. Todini certificerer, at produktet er opbevaret i den originale emballage i overensstemmelse med de betingelser, der er angivet i sikkerhedsdatablade

Formel

Bi

CAS Registry Number

7440-69-9

Spørg nu for et tilbud

Bismuth metal

Fordeling af Bismuth metal

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Bismuth metal er et gråt fast metal.

Opløselighed

information ikke tilgængelig

Anvendelser

Bismuth metal er et tungt og skørt metal, der hovedsagelig anvendes i stålindustrien og til prodution af legeringer med lavt smeltepunkt.

Klassificering

Bismuth metal er ikke forbundet med særlige farer, men fortæring af mad og drikke under brugen er ikke anbefalet. Bismuth metal bør ikke udledes til naturen. Anmod om sikkerhedsdatabladet (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15. Tekniske specifikationer leveres efter anmodning, afhængigt af brugen.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: bismuth metal er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

information ikke tilgængelig