Bismuthoxid

Tilgængelighed

Det kemiske produkt bismuthtrioxid, bismuthoxid gult med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: bismuthoxid er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

Bi2O3

CAS Registry Number

1304-76-3

Fordeling af Bismuthoxid

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Bismuthoxid er et gult pulver med karakteristiske firkantede lugtfrie krystaller.

Opløselighed

Bismuthoxid er uopløseligt i vand men opløseligt i hydrogenfluorid (HF) og salpetersyre (HNO3).

Anvendelser

Bismuthoxid anvendes i keramik- glas- og elektroniksektoren. Bismuthoxid er desuden anvendt i kemiindustrien til fremstilling af bismuthsalte og som katalysator. Bismuthoxid er også meget anvendt i medicin.

Klassificering

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 3, 14, 15.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: bismuthoxid er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Bismuthtrioxid, bismuthoxid gult