Bismuth naphthenat

Tilgængelighed

Bismuth Naphthenat i naphthansk baseolie har en koncentration, der varierer mellem 15% og 28%. Bismuth naphthenat er typisk tilgængeligt i tønder (200 l), IBC’er (1000 l) eller løsvægt. Særlig emballering er tilgængelig efter anmodning.

Formel

information ikke tilgængelig

CAS Registry Number

85736-59-0

Spørg nu for et tilbud

Bismuth naphthenat

Fordeling af Bismuth naphthenat

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Bismuth naphthenat fremstår som en mørke brun væske.

Opløselighed

ikke tilgængelig

Anvendelser

Bismuth naphthenat bruges som smøremiddel og smøremiddeltilsætningsstof.

Klassificering

Bismuth naphthenat kan fremkalde allergiske hudreaktioner. Det forårsager alvorlig øjenirritation.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: bismuth naphthenat er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

information ikke tilgængelig