Neodiyum Versatat

Müsaitlik

Neodiyum Versatat’ın olası konsantrasyonları: 8,8% - 10% (Nd). Neodiyum Versatat genelde bidonlar (200l) ya da IBC (ara yığın taşıyıcı 1000l) halinde tedarik edilmektedir. Özel ambalajlar talep üzerine yapılabilmektedir.

Formül

C30H57NdO6

CAS Registry Number

106726-11-8

Neodiyum Versatat ürününe dayalı kimyasal ürün dağıtımı

Tanım

Bilgi yok

Görünüm

Neodiyum Versatat mor sıvı halindedir.

Çözünürlük

Bilgi bulunmamaktadır

Kullanımları

Neodiyum Versatat endüstriyel katalitik süreçlerde kullanılmaktadır.

Sınıflandırma

Neodiyum Versatat yutulması ya da solunması durumunda tehlikelidir; deride hassasiyet yaratabilir. Su organizmaları açısından son derece zehirli olup uzun vadeli negatif etkilere sahiptir.

Emniyet

Güvenlik bilgi formunu talep (SDS) edin ve 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, maddeleri esas alın.

Belirtmeler

Neodiyum Versatat çeşitli yoğunluklarda normal olarak mevcuttur ve orijinal ambalajında ve güvenlik bilgi formuna (SDS) belirtilen koşullar altında depolanmaktadır.

Eşanlamlılar

Neodekanoik asit neodiyum tuzu