Tellür

Tellür gümüş gibi bir metaldir, kırılgandır ve kolay bir şekilde toz haline gelir. Altın ve bakır gibi diğer metal cevherleri ile kombinasyon halinde bulunur. Tellurium ağırlıklı olarak metalürji sektöründe ve fotovoltaik alanda uygulanmaktadır. Tellüryum yaygın olarak demir alaşımları, paslanmaz çelik, bakır ve kurşun alaşımlarında bir katkı maddesi olarak uygulanır. Ayrıca, kızılötesi teknolojide, termoelektrik cihazlarda ve organik kimyada bir katalizör olarak yarı iletken halinde kullanılır.

Sodyum Telürit

Te

  • Aile Te (Tellür)
  • CAS registry number 10102-20-2
  • Formül Na2TeO3

Sodyum tellürit, maddenin çıkartılmasında bir ara madde olan tellürumdur; Anot maden atıklarından elde edilen ve tellüryumun öncüsü olan bir üründür. Sodyum tellürit, elektroliz kaplı nikel tabakaların korozyon direncini arttırır. Sodyum tellürit çözeltileri, demir, çelik, alüminyum ve bakırdaki siyah-mavi-siyah kaplamalar için kullanılır. Mikrobiyolojide, sodyum tellürit, toksisitesine karşı doğal bir fizyolojik dirençle bakterileri izole etmek için büyüme ortamına ilave edilebilir.

ürün detaylarını

Tellür Dioksit

Te

  • Aile Te (Tellür)
  • CAS registry number 7446-07-3
  • Formül TeO2

Tellür nadir bir elementtir; nadiren basit durumda bulunur fakat altın ve gümüş gibi diğer metallerle birleştirilir. Oksit, alüminyum tellürün alkalin çözeltisine sülfürik asit ilavesiyle elde edilir; Havada sabit kalır ve bioksidin çıkarttığı yeşil bir alev ile yanar. Amfoterik bir maddedir ve dolayısıyla içerdiği çözeltiye bağlı olarak hem asit olarak hem de baz olarak etki gösterebilir. Tellür üretmek için tellür tuzları ve bazlarını üretmek için asitlerle reaksiyona girer. Tellür asidine veya tellürlere okside edilebilir.

ürün detaylarını