Tellür

Tellür gümüş gibi bir metaldir, kırılgandır ve kolay bir şekilde toz haline gelir. Altın ve bakır gibi diğer metal cevherleri ile kombinasyon halinde bulunur. Tellurium ağırlıklı olarak metalürji sektöründe ve fotovoltaik alanda uygulanmaktadır. Tellüryum yaygın olarak demir alaşımları, paslanmaz çelik, bakır ve kurşun alaşımlarında bir katkı maddesi olarak uygulanır. Ayrıca, kızılötesi teknolojide, termoelektrik cihazlarda ve organik kimyada bir katalizör olarak yarı iletken halinde kullanılır.

Tellür Dioksit

Te

  • Aile Te (Tellür)
  • CAS registry number 7446-07-3
  • Formül TeO2

ürün detaylarını

Sodyum Telürit

Te

  • Aile Te (Tellür)
  • CAS registry number 10102-20-2
  • Formül Na2TeO3

ürün detaylarını