Metansülfonik Asit

Müsaitlik

metansülfonik asit %70 için özel kalite gereksinimleri talep üzerine temin edilir. metansülfonik asit %70 çeşitli yoğunluklarda normal olarak mevcuttur.

Formül

CH4SO3

CAS Registry Number

75-75-2

Bir teklif için şimdi isteyin

Metansülfonik Asit

Metansülfonik Asit ürününe dayalı kimyasal ürün dağıtımı

Tanım

Bilgi yok

Görünüm

Metansülfonik, karakteristik bir kokuya sahip renksiz sıvı olarak bulunur

Çözünürlük

Metansülfonik asit su ile karışabilir

Kullanımları

Metansülfonik asit, galvanik banyolar için bir hammadde olarak ve kimya endüstrisinde bir katalizör olarak kullanılır

Sınıflandırma

Güvenlik bilgi formunu talep (SDS) edin ve 3, 14, 15 maddeleri esas alın.

Emniyet

Güvenlik bilgi formunu talep (SDS) edin ve 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, maddeleri esas alın.

Belirtmeler

Metansülfonik Asit çeşitli yoğunluklarda normal olarak mevcuttur ve orijinal ambalajında ve güvenlik bilgi formuna (SDS) belirtilen koşullar altında depolanmaktadır.

Eşanlamlılar

Metansülfonik asit %70