DEP 151

Müsaitlik

DEP 151 için özel ve kalite gereksinimleri talep üzerine mevcuttur.

Formül

C7H13N

CAS Registry Number

4079-68-9

DEP 151 ürününe dayalı kimyasal ürün dağıtımı

Tanım

Bilgi yok

Görünüm

Sıvı soluk sarı renksiz

Çözünürlük

Suda çözünürlük: 30 g / l 20 ° C

Kullanımları

DEP 151, Nikel kaplama için parlatıcıların üretiminde bir ara üründür.

Sınıflandırma

DEP 151 cilt ile temasında ve solunduğunda toksiktir. Cilt yanıklarına ve göz hasarına neden olabilir. Güvenlik bilgi formunu (SDS) isteyin ve 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 numalarına bakın. Teknik özellikler, uygulamaya göre talep üzerine temin edilir: DEP151, orijinal ambalajında ve güvenlik bilgi formunda (SDS) belirtilen koşullarda depolanır.

Emniyet

Güvenlik bilgi formunu talep (SDS) edin ve 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, maddeleri esas alın.

Belirtmeler

DEP 151 çeşitli yoğunluklarda normal olarak mevcuttur ve orijinal ambalajında ve güvenlik bilgi formuna (SDS) belirtilen koşullar altında depolanmaktadır.

Eşanlamlılar

Dietilamino propil, Diethylpropargilamin