Gi̇zli̇li̇k poli̇ti̇kası

Bu sayfa, siteyi, kendisine danışan kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesiyle ilgili olarak nasıl yönetileceğini açıklar.

Bu, 2016/679 sayılı AB Yönetmeliği'nin kişisel verilerin korunması ile ilgili bilgilerin elektronik ortamda erişilebilen hizmet ve web sayfalarıyla etkileşimde bulunan kişilere karşı korunması ilgili bir bildiridir todini.com sitenin ana sayfasına karşılık gelir

Bilgiler sadece söz konusu siteye ve kişilere ilişkin olarak verilmektedir. Bu, bağlantıyı kullanan kullanıcı tarafından kendisine yönlendirilen siteye ait olmayan diğer sitelere veya sayfalara genişletilemez.

Bu sitenin basit bir şekilde istişaresi veya onunla etkileşimin ardından, tanımlanmış veya tanımlanabilir kişilerle ilgili veriler işlenebilir.

Veri̇ sahi̇bi̇

Veri sahibi, Corso Milano 46, 20900 Monza (MB) ve KDV numarası: 10722620159 numaralı ofisleri bulunan Todini ve Co. S.P.A. şirketidir.

Bu sitenin web servislerine bağlı olan işlemlerin yürütülmesi, söz konusu operasyonel merkezde ve veri kontrolörünün tesislerinde gerçekleştirilir ve sadece atanmış ofislerin teknik ve operasyonel personeli veya veri toplama platformu bakım işlemlerinden sorumlu kişiler tarafından idare edilir.

Veri̇ iletişimi̇

Toplanan veriler, web servisinden tedarik veya sayfaların istişaresi sırasında tedavinin nihai sorumlusu ile iletilebilir; Kullanıcı veya yasal yükümlülükler tarafından açıkça yetkilendirilmedikçe, başka konulara bildirilmeyecek veya ifşa edilmeyecektir.

İşlenen veri̇ ti̇pleri̇ ve i̇şlenme amaçları

Gezinme verileri

Bu web sitesini işletmek için kullanılan bilgisayar sistemleri ve yazılım prosedürleri, normal operasyonları sırasında, internet haberleşme protokollerinin kullanımı sırasında iletimi kapalı olan bazı kişisel verileri elde eder.

Bu, tanımlanan ilgili taraflarla ilişkilendirilmek üzere toplanmayan, ancak doğası gereği, üçüncü şahıslar tarafından tutulan verilerle işlenerek ve ilişkilendirilerek kullanıcıların tanımlanmasına izin veren bilgilerdir.

Bu veri kategorisi şunları içerir:

Bu veriler, yalnızca sitenin kullanımı hakkında anonim istatiksel bilgi edinme ve doğru işleyişini kontrol etme amacıyla kullanılır ve işlendikten hemen sonra silinir. Veriler, sahaya karşı varsayımsal bilgisayar suçları söz konusu olduğunda sorumluluğu belirlemek için kullanılabilir. Daha fazla bilgi için lütfen todini.com adresindeki çerezleri okuyunuz.

Kullanıcı tarafından iletilen veriler

Bu siteye isteğe bağlı, açık ve gönüllü olarak veri gönderilmesi, göndericinin e-posta adresinin, taleplerine yanıt vermek için gerekli olan diğer kişisel verilerin yanı sıra, daha sonra elde edilmesini de içermektedir.

Site iletişim formundaki bağlantıdan özel bilgiler görüntülenebilir.

Veri̇ i̇şleme ve depolama yöntemi̇

Tarama sırasında toplanan kişisel veriler, belirtilen amaçlarla sıkı sıkıya bağlantılı mantık kullanılarak ve 32 GDPR'nin hükümleri uyarınca güvenlik ve gizliliği sağlamak için uygun yöntemlerle otomatik araçlarla ele alınır.

Veriler, toplandığı ve işlendiği amaçlara ulaşmak için sadece gerektiği kadar saklanır.

İlgi̇li̇ ki̇şi̇ni̇n hakları ve yöneti̇m şekli̇

Burada kişisel verilerinize erişim talebinde bulunma, düzeltme, silme, sizinle ilgili verilerin işlenmesini sınırlama, işlemeye karşı çıkma, verilerin taşınabilirliği ile ilgili haklarınızdan haberdar olursunuz. (AB düzenleme GDPR'sinin 15 ila 22. Mad.);

Verilerin iletilebileceği üçüncü tarafları tanıyabilir, privacy@todini.com e-posta adresine yazarak veya yetkili makamlara şikâyette bulunarak haklarınızı kullanabilirsiniz.

Garantör i̇le i̇lgi̇li̇ şi̇kayetler

Kişisel bilgilerin korunması için Garantör ile denetleme otoritesine şikâyette bulunma hakkınız bulunmaktadır: kişisel verilerin korunması için: Piazza Monte Citorio n. 121, 00186, ROMA adresine iadeli taahhütlü bir mektup göndererek; ya da sertifikalı olarak protocollo@pec.gpdp.it, onaylı bir mail adresine yazarak ya da başka bir AB ülkesinin yetkili denetim otoritesine başvurabilirsiniz.

Son güncelleme: 22/10/2018