Galyum Metal

Müsaitlik

Galyum metali genelde 1kg’lik şişeler halinde mevcuttur.

Formül

Ga

CAS Registry Number

7440-55-3

Galyum Metal ürününe dayalı kimyasal ürün dağıtımı

Tanım

Galyum son derece ender bulunan, yüksek işlenebilirliğe sahip, 30°C’de eriyen bir metaldir. Galyum doğada saf halde bulunmamakta, diğer minerallere bağlı olarak bulunmaktadır. Nitekim Galyum, diğer metallerin elde edilmesinde ortaya çıkan bir alt üründür.

Görünüm

Metalik Galyum'un rengi çelik grisi olup mavi izlere de sahiptir.

Çözünürlük

Galyum suda çözünmez.

Kullanımları

Galyum düşük erime noktalı metal alaşımlarda, cıvaya alternatif zehirli olmayan termometrelerde, yarı iletkenlerde ve mücevher ile dişçilik alaşımlarında kullanılır.

Sınıflandırma

Galyum metali, zehirli özellikleri olan bir metal olarak kabul edilmez.

Emniyet

Güvenlik bilgi formunu talep (SDS) edin ve 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, maddeleri esas alın.

Belirtmeler

Galyum Metal çeşitli yoğunluklarda normal olarak mevcuttur ve orijinal ambalajında ve güvenlik bilgi formuna (SDS) belirtilen koşullar altında depolanmaktadır.

Eşanlamlılar

Bilgi yok