İlgi̇li̇ taraftan doğrudan toplanan veri̇ler i̇çi̇n RGPD’ni̇n 13. maddesi̇ne uygun gi̇zli̇li̇k bi̇ldi̇rgesi̇

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Dair Avrupa Yönetmeliğinin (RGPD) 13. Maddesi 1. Paragrafı, verinin doğrudan toplanması durumunda ilgili tarafa, işlenen verilerin temel unsurları hakkında, 1. fıkrada belirtilenleri bildirme yükümlülüğünü getirmektedir.

Aşağıda imzası bulunan şirket sizi aşağıda belirtilen konularda tam olarak bilgilendirmektedir:

1-A) Veri denetleyici şirket adı TODINI AND CO. SPA,

Yeri: MONZA 20900 (MB) C.SO MILANO, 46
E-mail: privacy@todini.com
Telefon: 039-2302495

1-B) Veriler aşağıdaki amaçlar için toplanmaktadır:

Yasal temeli şunlara dayanmaktadır:

1-C) Alıcılar veya diğer bir alıcı kategorisi şunlardır:

1-D) Veriler, Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan tüm ilgili üyelere hukuki olarak bağlanan Standart Sözleşme Maddeleri olarak AB topraklarının dışına veya uluslararası bir kuruluşa bağlayıcı kurumsal kurallara göre (Madde 47) aktarılabilir. Çalışanlarının da dahil olduğu ortak bir ekonomik faaliyet yürüten şirketler grubunun, ayrıca bu raporlar, taraflara kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak RGPD tarafından öngörülen hakları açıkça ifade eder;

Doğru ve şeffaf işlem sağlamak için gerekli ek bilgiler:

2-A) Veri tabanlarında yer alan kişisel verilerin saklama süresi:

Potansiyel müşteriler / tedarikçiler ile ilgili veriler ne kadar süreyle saklanır

Müşteriler / tedarikçiler ile ilgili veriler ne kadar süreyle saklanır

2-B) Kişisel verilerinize erişim talep etme, düzeltme, silme, sizinle ilgili verilerin işlenmesini sınırlandırma, işlemeye karşı çıkma, verilerin taşınabilirliği ile ilgili hakkınızın varlığından haberdar olursunuz;

2-C) Bir denetleme makamına şikâyette bulunma hakkına sahip olursunuz.

2-D) Verilerinizin iletişimi: