Oksijensiz Bakır

Müsaitlik

oksijensiz bakır için özel kalite gereksinimleri talep üzerine temin edilir. oksijensiz bakır çeşitli yoğunluklarda normal olarak mevcuttur.

Formül

Cu

CAS Registry Number

7440-50-8

Oksijensiz Bakır ürününe dayalı kimyasal ürün dağıtımı

Tanım

Bilgi yok

Görünüm

Bakır metal kahverengi, kokusuz bir katı madde olarak bulunur.

Çözünürlük

Bakır metal, nitrik asit ve konsantre-sıcak sülfürik asit gibi oksitleyici asitlerde çözünür.

Kullanımları

Galvanik endüstrisinde oksijensiz bakır kupürler kullanılmaktadır.

Sınıflandırma

Güvenlik bilgi formunu talep (SDS) edin ve 3, 14, 15 maddeleri esas alın.

Emniyet

Güvenlik bilgi formunu talep (SDS) edin ve 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, maddeleri esas alın.

Belirtmeler

Oksijensiz Bakır çeşitli yoğunluklarda normal olarak mevcuttur ve orijinal ambalajında ve güvenlik bilgi formuna (SDS) belirtilen koşullar altında depolanmaktadır.

Eşanlamlılar

Oksijensiz bakır