Bakır Klorür Çözeltisi

Müsaitlik

bakır klorür çözeltisi 200 g/l cu için özel kalite gereksinimleri talep üzerine temin edilir. bakır klorür çözeltisi 200 g/l cu çeşitli yoğunluklarda normal olarak mevcuttur.

Formül

Cl2Cu

CAS Registry Number

1344-67-8

Bir teklif için şimdi isteyin

Bakır Klorür Çözeltisi

Bakır Klorür Çözeltisi ürününe dayalı kimyasal ürün dağıtımı

Tanım

Bilgi yok

Görünüm

Bakır klorür çözeltisi karakteristik bir kokuya sahip yeşil bir sıvıdır.

Çözünürlük

Bilgi yok

Kullanımları

Bakır klorür çözeltisinin en önemli kullanımı bilimsel araştırma ve geliştirmedir.

Sınıflandırma

Güvenlik bilgi formunu talep (SDS) edin ve 3, 14, 15 maddeleri esas alın.

Emniyet

Güvenlik bilgi formunu talep (SDS) edin ve 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, maddeleri esas alın.

Belirtmeler

Bakır Klorür Çözeltisi çeşitli yoğunluklarda normal olarak mevcuttur ve orijinal ambalajında ve güvenlik bilgi formuna (SDS) belirtilen koşullar altında depolanmaktadır.

Eşanlamlılar

Bakır klorür çözeltisi 200 g/l Cu