Fosforlanmış Bakır

Müsaitlik

fosforlu bakır, bakır fosfor için özel kalite gereksinimleri talep üzerine temin edilir. fosforlu bakır, bakır fosfor çeşitli yoğunluklarda normal olarak mevcuttur.

Formül

Cu

CAS Registry Number

7440-50-8

Bir teklif için şimdi isteyin

Fosforlanmış Bakır

Fosforlanmış Bakır ürününe dayalı kimyasal ürün dağıtımı

Tanım

Bilgi yok

Görünüm

Bakır metal kahverengi, kokusuz bir katı madde olarak bulunur.

Çözünürlük

Bakır metal nitrik asit ve konsantre-sıcak sülfürik asit gibi oksitleyici asitler içinde çözünür.

Kullanımları

Galvanik endüstride fosforlu bakır kupürler kullanılmaktadır.

Sınıflandırma

Güvenlik bilgi formunu talep (SDS) edin ve 3, 14, 15 maddeleri esas alın.

Emniyet

Güvenlik bilgi formunu talep (SDS) edin ve 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, maddeleri esas alın.

Belirtmeler

Fosforlanmış Bakır çeşitli yoğunluklarda normal olarak mevcuttur ve orijinal ambalajında ve güvenlik bilgi formuna (SDS) belirtilen koşullar altında depolanmaktadır.

Eşanlamlılar

Fosforlu bakır, bakır fosfor