Bakır Oksit

Müsaitlik

bakır oksit, siyah bakır oksit, kuprik oksit, bakır monoksit için özel kalite gereksinimleri talep üzerine temin edilir. bakır oksit, siyah bakır oksit, kuprik oksit, bakır monoksit çeşitli yoğunluklarda normal olarak mevcuttur.

Formül

CuO

CAS Registry Number

1317-38-0

Bakır Oksit ürününe dayalı kimyasal ürün dağıtımı

Tanım

Bilgi yok

Görünüm

Siyah toz.

Çözünürlük

Bakır oksit suda çözünmez, ancak amonyak, alkali-siyanür çözeltileri içinde çözünür.

Kullanımları

Kuprik oksit, farklı pazarlarda uygulanır: oligo maddesi olarak BESİN endüstrisi, katalizör, pigmentler için hammadde ve metal yüzey işlemi.

Sınıflandırma

Güvenlik bilgi formunu talep (SDS) edin ve 3, 14, 15 maddeleri esas alın.

Emniyet

Güvenlik bilgi formunu talep (SDS) edin ve 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, maddeleri esas alın.

Belirtmeler

Bakır Oksit çeşitli yoğunluklarda normal olarak mevcuttur ve orijinal ambalajında ve güvenlik bilgi formuna (SDS) belirtilen koşullar altında depolanmaktadır.

Eşanlamlılar

Bakır oksit, siyah bakır oksit, kuprik oksit, bakır monoksit