Bakır Metansülfonat

Müsaitlik

cu-msa için özel kalite gereksinimleri talep üzerine temin edilir. cu-msa çeşitli yoğunluklarda normal olarak mevcuttur.

Formül

Cu(CH3SO3)2

CAS Registry Number

5425-36-2

Bir teklif için şimdi isteyin

Bakır Metansülfonat

Bakır Metansülfonat ürününe dayalı kimyasal ürün dağıtımı

Tanım

Bilgi yok

Görünüm

Bakır metansülfonat, mavi şeffaf bir sıvıdır.

Çözünürlük

Bilgi yok

Kullanımları

Bakır metansülfonat Cu-içeriği 125 g/L olan bir çözeltidir. Bakır sülfata bir alternatif olarak asit Cu-banyoları için hammadde. Ağırlıklı olarak iki makaralı uygulamalar için kullanılır.

Sınıflandırma

Güvenlik bilgi formunu talep (SDS) edin ve 3, 14, 15 maddeleri esas alın.

Emniyet

Güvenlik bilgi formunu talep (SDS) edin ve 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, maddeleri esas alın.

Belirtmeler

Bakır Metansülfonat çeşitli yoğunluklarda normal olarak mevcuttur ve orijinal ambalajında ve güvenlik bilgi formuna (SDS) belirtilen koşullar altında depolanmaktadır.

Eşanlamlılar

Cu-MSA