Methaansolfonkoper

Beschikbaarheid

Het product is beschikbaar in wateroplossing met een gehalte Cu van 125 g / L.

Formule

Cu(CH3SO3)2

CAS-registratienummer

5425-36-2

Vraag een prijsopgave

Methaansolfonkoper

Distributeur van chemische producten op basis van methaansolfonkoper(ii), methaansolfonkoper 125 g/l

Beschrijving

Informatie niet beschikbaar

Uitzicht

Methaansolfonkoper ziet eruit als een blauwe waterachtige oplossing

Oplosbaarheid

Informatie niet beschikbaar

Gebruik

Methaansolfonkoper oplossing wordt gebruikt voor de oppervlaktebehandeling van metalen in bad van zuur koper en andere koperlegeringen.

Classificatie

Methaansolfonkoper is schadelijk bij inname en kan de ogen ernstig beschadigen. Methaansolfonkoper is erg toxisch voor waterorganismen en kan op lange termijn negatieve effecten hebben voor het watermilieu.

Veiligheid

Vraag het veiligheidsblad en raadpleeg de punten 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specificiteiten

De technische specificiteiten worden verstrekt op aanvraag, naargelang de toepassing.

Synoniemen

Methaansolfonkoper(II), methaansolfonkoper 125 g/l