Elektrolytisch Koper

Beschikbaarheid

Elektrolytisch Koper is normaal beschikbaar. Todini certificeert dat de bovenstaande specificatie verwijst naar het product bewaard in de oorspronkelijke verpakking en condities vermeld op het Veiligheidsblad (SDS).

Formule

Cu

CAS-registratienummer

7440-50-8

Vraag een prijsopgave

Elektrolytisch Koper

Distributeur van chemische producten op basis van elektrolythisch koper, kopermetaal, kathode elektrolythisch koper, anode elektrolythisch koper

Beschrijving

Informatie niet beschikbaar

Uitzicht

Kopermetaal doet zich voor als een geurloze bruine vaste stof.

Oplosbaarheid

Elektrolytisch koper is oplosbaar in oxiderende zuren en cyanide.

Gebruik

De kathoden van elektrolythisch koper worden gebruikt voor de plating van standaard elektrolythisch koper. Het elektrolythisch koper in de vorm van knipsels heeft heel wat voordelen: het heeft een eenvoudige consistentie; de oppervlakken van de anoden zijn zonder wrijving; ontwikkelt snel slib.

Classificatie

Vraag het veiligheidsblad (SDS) en raadpleeg de punten 3, 14, 15.

Veiligheid

Vraag het veiligheidsblad en raadpleeg de punten 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specificiteiten

De technische specificiteiten worden verstrekt op aanvraag, naargelang de toepassing.

Synoniemen

Elektrolythisch koper, kopermetaal, kathode elektrolythisch koper, anode elektrolythisch koper