Koperoxide

Beschikbaarheid

Koperoxide is normaal beschikbaar. Todini certificeert dat de bovenstaande specificatie verwijst naar het product bewaard in de oorspronkelijke verpakking en condities vermeld op het Veiligheidsblad (SDS).

Formule

CuO

CAS-registratienummer

1317-38-0

Distributeur van chemische producten op basis van koperoxide, kopermonoxide, zwart koperoxide, koperoxide elektroplating

Beschrijving

Informatie niet beschikbaar

Uitzicht

Koperoxide ziet eruit als een zwart poeder. Kan bereid worden voor de calcinering van kopernitraat of koperhydroxide aan ongeveer 300°C. Aan hoge temperaturen kan het makkelijk gereduceerd worden tot

Oplosbaarheid

Koperoxide is niet oplosbaar in water maar in oplossingen van ammoniak en alkalische cyaniden.

Gebruik

Koperoxide is een oligo-element voor de zootechnische en landbouwsector. Koperoxide wordt verder gebruikt als grondstof voor katalysatoren en voor de productie van pigmenten in de sector van de keramiek, het glas en plastic. Koperoxide elektroplating wordt ook gebruikt als grondstof voor elektrolytische koperbaden.

Classificatie

Koperoxide is schadelijk bij inname; de deeltjes ervan mogen niet ingeademd worden.

Veiligheid

Vraag het veiligheidsblad en raadpleeg de punten 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specificiteiten

De technische specificiteiten worden verstrekt op aanvraag, naargelang de toepassing.

Synoniemen

Koperoxide, kopermonoxide, zwart koperoxide, koperoxide elektroplating