Kopercarbonaat

Beschikbaarheid

Kopercarbonaat is normaal beschikbaar. Todini certificeert dat de bovenstaande specificatie verwijst naar het product bewaard in de oorspronkelijke verpakking en condities vermeld op het Veiligheidsblad (SDS).

Formule

CuCO3.Cu(OH)2

CAS-registratienummer

12069-69-1

Vraag een prijsopgave

Kopercarbonaat

Distributeur van chemische producten op basis van malachietgroen, kopercarbonaat

Beschrijving

Informatie niet beschikbaar

Uitzicht

Kopercarbonaat is een groene poedervormige vaste stof.

Oplosbaarheid

Kopercarbonaat is niet oplosbaar in water, alcohol en organische solventen, en ontvindt in aanwezigheid van verdunde zuren.

Gebruik

Kopercarbonaat wordt gebruikt als grondstof in de galvanotechnische sector en in de landbouwsector. Kopercarbonaat wordt verder gebruikt voor de productie van pigmenten en in houtbeschermende formuleringen.

Classificatie

Kopercarbonaat is schadelijk bij acute blootstelling en veroorzaakt ernstige risico's voor de gezondheid bij inhalatie of inname.

Veiligheid

Vraag het veiligheidsblad en raadpleeg de punten 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specificiteiten

De technische specificiteiten worden verstrekt op aanvraag, naargelang de toepassing.

Synoniemen

Malachietgroen, kopercarbonaat