Molybdæn oktoat

Tilgængelighed

Molybdæn oktoat har en koncentration på 15%. Molybdæn oktoat er typisk tilgængeligt i tønder (200 l), IBC’er (1000 l) eller løsvægt. Særlig emballering er tilgængelig efter anmodning.

Formel

C48H90MoO12

CAS Registry Number

34041-09-3

Spørg nu for et tilbud

Molybdæn oktoat

Fordeling af Molybdæn oktoat

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Molybdæn oktoat er en rødbrun væske med eddike-lignende lugt.

Opløselighed

ikke tilgængelig

Anvendelser

Molybdæn oktoat anvendes i industrielle katalytiske processer.

Klassificering

Molybdæn oktoat kan forårsager alvorlig øjenirritation; det mistænkes for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: molybdæn oktoat er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

information ikke tilgængelig