Molybdensyre

Tilgængelighed

Det kemiske produkt molybdensyre med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: molybdensyre er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

H2MoO4

CAS Registry Number

7782-91-4

Fordeling af Molybdensyre

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Molybdensyre foreligger som lugtfrit hvidt fast stof.

Opløselighed

Molybdensyre er svagt opløselig i vand men opløselig i alkalimetaller og i NH3

Anvendelser

Molybdensyre anvendes som reagens til analyser.

Klassificering

Molybdensyre forårsager forbrændinger og den er korrosiv.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: molybdensyre er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Molybdensyre