Molybdendisulfid

Tilgængelighed

Det kemiske produkt molybdendisulfid med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: molybdendisulfid er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

MoS2

CAS Registry Number

1317-33-5

Spørg nu for et tilbud

Molybdendisulfid

Fordeling af Molybdendisulfid

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Molybdendisulfid foreliger som et gråt-sort pulver

Opløselighed

Molybdensulfid er uopløseligt i vand, opløseligt i kongevand og opløseligt udelukkende i varm stand i salt, svovl- og salpetersyde.

Anvendelser

molybdendisulfid findes i naturen i form af molybdenit mineral, og dets udseende minder meget om grafit. Molybdendisulfid nvendes som additiv til specielle smøremidler.

Klassificering

Molybdendisulfid har specifikke fareanvisninger for mennesker og miljø. Produktet er ikke underkastet ærkningskrav, men det tilrådes at overholde sikkerhedsforskrifterne.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: molybdendisulfid er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Molybdendisulfid