Manganoxid

Tilgængelighed

Det kemiske produkt manganoxid høj renhedsgrad, manganoxid, manganmonoxid med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: manganoxid er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

MnO

CAS Registry Number

1344-43-0

Fordeling af Manganoxid

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Manganoxid er et grønt pulver.

Opløselighed

Manganoxid er ikke opløseligt i vand; det er derimod meget opløseligt i syrer.

Anvendelser

Manganoxid finder anvendelse som råstof til fremstilling af andre salte og til forbindelser baseret på mangan.

Klassificering

Manganoxid er sundhedsfarligt og har specifikke fareanvisninger for mennesker og miljø: Manganmonoxid er irriterende for øjne og åndedrætssystem, og det er giftigt ved nedsvælgning.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: manganoxid er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Manganoxid høj renhedsgrad, manganoxid, manganmonoxid