Manganacetat

Tilgængelighed

Det kemiske produkt manganacetat tetrahydrat. med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: manganacetat er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

Mn(C2H3O2)2.4H2O

CAS Registry Number

6156-78-1

Fordeling af Manganacetat

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Manganacetat foreligger som rosafarvede krystaller.

Opløselighed

Manganacetat er godt opløseligt i vand, ethyl- og methylalkohol.

Anvendelser

Manganacetat tetrahydrat finder anvendelse i tekstilindustrien, i kemiindustrien som katalysator og som råstof til vandbehandling.

Klassificering

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 3, 14, 15.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: manganacetat er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Manganacetat tetrahydrat.