Mangancarbonat

Tilgængelighed

Det kemiske produkt mangancarbonat med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: mangancarbonat er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

MnCO3

CAS Registry Number

598-62-9

Spørg nu for et tilbud

Mangancarbonat

Fordeling af Mangancarbonat

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Mangancarbonat foreligger som et beige pulver.

Opløselighed

Mangancarbonat er praktisk talt uopløseligt i vand, men opløseligt i syrer.

Anvendelser

Mangancarbonat anvendes til metallernes overfladebehandling, til fremstilling af andre mangansalte og i svejsningssektoren.

Klassificering

Mangancarbonat pulveret forårsager irritation ved overdreven udsættelse; den forlængede og gentagne indånding af pulveret og af mangancarbonat dampe kan medføre betændelse af nervesystemet.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: mangancarbonat er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Mangancarbonat