Tellurdioxid

Tilgængelighed

Det kemiske produkt tellurdioxid. tellurdioxid(iv) med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: tellurdioxid er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

TeO2

CAS Registry Number

7446-07-3

Fordeling af Tellurdioxid

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Tellurdioxid foreligger som et hvidt pulver

Opløselighed

Tellurdioxid er stærkt uopløseligt i vand, men opløseligt i koncentreret svovlsyre.

Anvendelser

Tellur er et ret sjældent element; det findes næsten aldrig i form af element, men sammensat med andre metaller, deriblandt guld og sølv. Ved at tilsætte svovlsyre til en tellur alkalisk opløsning, er det muligt at fremstille oxidet. Selve metallet foreligger i forskellige former, bl.a. krystallinsk og amorf; det er stabilt i luften og brænder med en grøn flamme, der danner dioxid. Tellurdioxid anvendes som katalysator til gummi og til metallernes overfladebehandling.

Klassificering

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 3, 14, 15.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: tellurdioxid er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Tellurdioxid. Tellurdioxid(IV)