Natriumtellurit

Tilgængelighed

Det kemiske produkt med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: natriumtellurit er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

Na2TeO3

CAS Registry Number

10102-20-2

Spørg nu for et tilbud

Natriumtellurit

Fordeling af Natriumtellurit

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Natriumtellurit foreligger som et krystallinsk pulver.

Opløselighed

Natriumtellurit er opløseligt i vand.

Anvendelser

natriumtellurit anvendes som råstof i pletteringssektoren.

Klassificering

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 3, 14, 15.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: natriumtellurit er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

information ikke tilgængelig