Rhenium Metal i Pulver og i Piller

Tilgængelighed

Det kemiske produkt rhenium med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: rhenium metal i pulver og i piller er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

Re

CAS Registry Number

7440-15-5

Spørg nu for et tilbud

Rhenium Metal i Pulver og i Piller

Fordeling af Rhenium Metal i Pulver og i Piller

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Rhenium har en sølvagtig farve.

Opløselighed

information ikke tilgængelig

Anvendelser

Rhenium er et sjældent metal og foreligger ikke i fri stand. Rhenium har en udmærket modstandsevne over for ikke oksiderende syrer og over for høje temperaturer. Rhenium anvendes til fremstilling af superlegeringer baseret på kobolt, wolfram og nikkel, og især i luftfartsindustrien.

Klassificering

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 3, 14, 15.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: rhenium metal i pulver og i piller er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Rhenium