Ammoniumperrhenat

Tilgængelighed

Ammoniumperrhenat er den mest almindelige form til behandling af rhenium, og der er til salg i Todinis katalog med kemiske produkter i forskellige renhedsgrader.

Formel

NH4ReO4

CAS Registry Number

13598-65-7

Spørg nu for et tilbud

Ammoniumperrhenat

Fordeling af Ammoniumperrhenat

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Ammoniumperrhenat er et fast stof (krystallinsk eller i pulver) med en hvid farve.

Opløselighed

Perrhenatsyrens ammoniumsalt er opløseligt i vand med 62 g/l (20 °C).

Anvendelser

Ammoniumperrrhenat anvendes til fremstilling af industrielle katalysatorer, og især til raffinering af olie.

Klassificering

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 3, 14, 15.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: ammoniumperrhenat er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

APR catalytic grade, ammoniumsalt, perrhenatsyre