Natriumantimonat

Tilgængelighed

Det kemiske produkt natriumantimonat trihydrat. med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: natriumantimonat er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

NaSbO3.3H2O

CAS Registry Number

33908-66-6

Spørg nu for et tilbud

Natriumantimonat

Fordeling af Natriumantimonat

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Natriumantimonat foreligger som et hvidt fritflydende pulver

Opløselighed

Natriumantimonat er svagt opløseligt i vand.

Anvendelser

Natriumantimonat anvendes til farvning/affarvning af glas; som råstof til fabrikation af katalysatorer og det indgår som flammehæmmende middel i fremstilling af andre produkter baseret på antimon.

Klassificering

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 3, 14, 15.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: natriumantimonat er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Natriumantimonat trihydrat.