Pentoxidevanadium

Beschikbaarheid

Pentoxidevanadium is normaal beschikbaar. Todini certificeert dat de bovenstaande specificatie verwijst naar het product bewaard in de oorspronkelijke verpakking en condities vermeld op het Veiligheidsblad (SDS).

Formule

V2O5

CAS-registratienummer

1314-62-1

Vraag een prijsopgave

Pentoxidevanadium

Distributeur van chemische producten op basis van vanadiumpentoxide, divanadiumpentoxide, vanadiumanhydride

Beschrijving

Informatie niet beschikbaar

Uitzicht

Vanadiumpentoxide is een kristallijn poeder met kleuring die varieert van oranje tot bruin.

Oplosbaarheid

Vanadiumpentoxide heeft een goede oplosbaarheid in geconcentreerde zuren maar is weinig oplosbaar in water.

Gebruik

Vanadiumpentoxide wordt gebruikt als katalysator voor de productie van zwavel- en adipinezuur. Vanadiumpentoxide wordt gebruikt als grondstof voor de productie van pigmenten voor keramiek en componenten van keramiekglazuur en voor de kleuring/ontkleuring van glas.

Classificatie

Vanadiumpentoxide kan schade toebrengen aan ongeboren kinderen; het is toxisch en in geval van langdurige blootstelling via inhalatie kan het de gezondheid ernstig schaden.

Veiligheid

Vraag het veiligheidsblad en raadpleeg de punten 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specificiteiten

De technische specificiteiten worden verstrekt op aanvraag, naargelang de toepassing.

Synoniemen

Vanadiumpentoxide, divanadiumpentoxide, vanadiumanhydride