Ammoniummetavanadaat

Beschikbaarheid

Ammoniummetavanadaat is normaal beschikbaar. Todini certificeert dat de bovenstaande specificatie verwijst naar het product bewaard in de oorspronkelijke verpakking en condities vermeld op het Veiligheidsblad (SDS).

Formule

NH4VO3

CAS-registratienummer

7803-55-6

Vraag een prijsopgave

Ammoniummetavanadaat

Distributeur van chemische producten op basis van ammoniummetavanadaat, ammoniumvanadaat, ammoniumvanadaatoxide

Beschrijving

Informatie niet beschikbaar

Uitzicht

Ammoniummetavanadaat ziet eruit als witte kristallen of een wit of geelachtig kristallijn poeder.

Oplosbaarheid

Ammoniummetavanadaat is licht oplosbaar in koud water maar iets meer oplosbaar in warm water. Ammoniummetavanadaat is niet-oplosbaar in een verzadigde oplossing van NH4Cl, in ethanol en ether.

Gebruik

Ammoniumvanadaat wordt gebruikt voor de bereiding van katalysatoren voor de organische en anorganische synthese. Ammoniummetavanadaat wordt gebruikt voor de productie van kleurstoffen en verf en als droogmiddel voor verf en inkt.

Classificatie

Ammoniummetavanadaat is uiterst toxisch; schadelijk bij inhalatie, toxisch bij inname en veroorzaakt sterke irritatie van de ogen en ademhalingswegen.

Veiligheid

Vraag het veiligheidsblad en raadpleeg de punten 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specificiteiten

De technische specificiteiten worden verstrekt op aanvraag, naargelang de toepassing.

Synoniemen

Ammoniummetavanadaat, ammoniumvanadaat, ammoniumvanadaatoxide