Natriumstanaat

Beschikbaarheid

Natriumstanaat is normaal beschikbaar. Todini certificeert dat de bovenstaande specificatie verwijst naar het product bewaard in de oorspronkelijke verpakking en condities vermeld op het Veiligheidsblad (SDS).

Formule

Na2SnO3.3H2O

CAS-registratienummer

12027-70-2

Vraag een prijsopgave

Natriumstanaat

Distributeur van chemische producten op basis van natriumstanaat

Beschrijving

Informatie niet beschikbaar

Uitzicht

Natriumstanaat doet zich voor in de vorm van witte kristallen.

Oplosbaarheid

Natriumstanaat is oplosbaar in water maar niet in ethylalcohol en aceton.

Gebruik

Natriumstanaat is fundamenteel in de metaalindustrie voor de verwijdering van arseen en lood en in de keramiek- en glasindustrie. Natriumstanaat wordt gebruikt voor de productie van producten op basis van tin en voor de stabilisering van peroxiden. Wordt verder gebruikt voor de opeprvlaktebehandeling van vertinning.

Classificatie

Natriumstanaat is irriterend voor de ogen, ademhalingswegen en de huid.

Veiligheid

Vraag het veiligheidsblad en raadpleeg de punten 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specificiteiten

De technische specificiteiten worden verstrekt op aanvraag, naargelang de toepassing.

Synoniemen

Natriumstanaat