Methaansulfonaattin

Beschikbaarheid

Methaansulfonaattin is normaal beschikbaar. Todini certificeert dat de bovenstaande specificatie verwijst naar het product bewaard in de oorspronkelijke verpakking en condities vermeld op het Veiligheidsblad (SDS).

Formule

Sn(CH3SO3)2

CAS-registratienummer

53408-94-9

Vraag een prijsopgave

Methaansulfonaattin

Distributeur van chemische producten op basis van methaansulfonaattin(ii), methaansulfonaattin oplossing

Beschrijving

Informatie niet beschikbaar

Uitzicht

Methaansulfonaattin 300 g/l doet zich voor als een oplossing die kleurloos tot lichtgeel is.

Oplosbaarheid

Methaansulfonaattin is oplosbaar in water.

Gebruik

Methaansulfonaattin oplossing wordt gebruikt voor printplaten en voor de oppervlaktebehandeling van metalen. Meerbepaald wordt het gebruikt voor de raffinering van tin aan hoge snelheid.

Classificatie

Methaansulfonaattin veroorzaakt brandwonden; schadelijk bij inname; kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid; corrosief.

Veiligheid

Vraag het veiligheidsblad en raadpleeg de punten 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specificiteiten

De technische specificiteiten worden verstrekt op aanvraag, naargelang de toepassing.

Synoniemen

Methaansulfonaattin(II), methaansulfonaattin oplossing