Seleendioxide

Beschikbaarheid

Seleendioxide is normaal beschikbaar. Todini certificeert dat de bovenstaande specificatie verwijst naar het product bewaard in de oorspronkelijke verpakking en condities vermeld op het Veiligheidsblad (SDS).

Formule

SeO2

CAS-registratienummer

7446-08-4

Vraag een prijsopgave

Seleendioxide

Distributeur van chemische producten op basis van seleendioxide

Beschrijving

Informatie niet beschikbaar

Uitzicht

Seleendioxide doet zich voor als een witte kristallijne vaste stof, stabiel en met zure eigenschappen.

Oplosbaarheid

Seleendioxide is uitstekend oplosbaar in water.

Gebruik

Seleendioxide wordt gebruikt als katalysator in de galvanische industrie en als grondstof voor de extractie van mangaan.

Classificatie

Seleendioxide is toxisch bij inhalatie en inname; gevaarlijk omwille van de cumulatieve eigenschappen; bijzonder toxisch voor waterorganismen met negatieve effecten op lange termijn voor waterorganismen.

Veiligheid

Vraag het veiligheidsblad en raadpleeg de punten 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specificiteiten

De technische specificiteiten worden verstrekt op aanvraag, naargelang de toepassing.

Synoniemen

Seleendioxide