Natriumselenaat

Beschikbaarheid

Natriumselenaat is normaal beschikbaar. Todini certificeert dat de bovenstaande specificatie verwijst naar het product bewaard in de oorspronkelijke verpakking en condities vermeld op het Veiligheidsblad (SDS).

Formule

Na2SeO4

CAS-registratienummer

13410-01-0

Vraag een prijsopgave

Natriumselenaat

Distributeur van chemische producten op basis van natriumselenaat

Beschrijving

Informatie niet beschikbaar

Uitzicht

Natriumselenaat doet zich voor als een wit en geurloos poeder.

Oplosbaarheid

Natriumselenaat is oplosbaar in water.

Gebruik

Natriumselenaat is het natriumzout van blauwzuur. Dankzij de uitstekende biobeschikbaarheid, wordt dinatriumselenaat gebruikt als supplement voor planten en dieren; wordt toegepast in de landbouwindustrie voor de bio-versterking van de teelten en als additief in veevoedsel. Een van de belangrijkste toepassingen van natriumselenaat is de glasindustrie.

Classificatie

FDA en de Europese Unie klasseren natriumselenaat momenteel als toxische chemische stof, vooral bij inname of inhalatie. Chronische blootstelling aan natriumselenaat kan ernstige schade toebrengen aan de longen, nieren en lever.

Veiligheid

Vraag het veiligheidsblad en raadpleeg de punten 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specificiteiten

De technische specificiteiten worden verstrekt op aanvraag, naargelang de toepassing.

Synoniemen

Natriumselenaat