Molybdeentrioxide

Beschikbaarheid

Molybdeentrioxide is normaal beschikbaar. Todini certificeert dat de bovenstaande specificatie verwijst naar het product bewaard in de oorspronkelijke verpakking en condities vermeld op het Veiligheidsblad (SDS).

Formule

MoO3

CAS-registratienummer

1313-27-5

Vraag een prijsopgave

Molybdeentrioxide

Distributeur van chemische producten op basis van molybdeentrioxide, molybdeenanhydride, molybdeenoxide

Beschrijving

Informatie niet beschikbaar

Uitzicht

Molybdeentrioxide ziet eruit als een geurloos wit poeder.

Oplosbaarheid

Molybdeentrioxide is weinig oplosbaar in koud water maar meer oplosbaar in warm water.

Gebruik

Molybdeentrioxide wordt gebruikt als katalysator voor reacties van ontzwaveling en als grondstof voor de productie van pigmenten in de keramieksector en voor de productie van bestanddelen voor keramiekglazuur.

Classificatie

Molybdeentrioxide kan de gezondheid ernstig schaden ten gevolge van een langdurige blootstelling door inhalatie en inname; molybdeentrioxide is irriterend voor de ogen en ademhalingswegen.

Veiligheid

Vraag het veiligheidsblad en raadpleeg de punten 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specificiteiten

De technische specificiteiten worden verstrekt op aanvraag, naargelang de toepassing.

Synoniemen

Molybdeentrioxide, molybdeenanhydride, molybdeenoxide