Molybdeendisulfide

Beschikbaarheid

Molybdeendisulfide is normaal beschikbaar. Todini certificeert dat de bovenstaande specificatie verwijst naar het product bewaard in de oorspronkelijke verpakking en condities vermeld op het Veiligheidsblad (SDS).

Formule

MoS2

CAS-registratienummer

1317-33-5

Vraag een prijsopgave

Molybdeendisulfide

Distributeur van chemische producten op basis van molybdeendisulfide

Beschrijving

Informatie niet beschikbaar

Uitzicht

Molybdeendisulfide ziet eruit als een grijs-zwart poeder. In de natuur ziet het er net als graffiet uit.

Oplosbaarheid

Molybdeendisulfide is niet oplosbaar in water, oplosbaar in koningswater en is enkel warm oplosbaar in zoutzuur, zwavelzuur en salpeterzuur.

Gebruik

Molybdeendisulfide wordt gebruikt als additief voor speciale smeermiddelen.

Classificatie

Molybdeendisulfide heeft een specifieke graad van gevaarlijkheid voor de mens en het milieu. Het product is niet onderhevig aan de plicht tot etikettering. Toch wordt aangeraden de veiligheidsvoorschriften te respecteren.

Veiligheid

Vraag het veiligheidsblad en raadpleeg de punten 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specificiteiten

De technische specificiteiten worden verstrekt op aanvraag, naargelang de toepassing.

Synoniemen

Molybdeendisulfide