Lood Poeder

Beschikbaarheid

Lood Poeder is normaal beschikbaar. Todini certificeert dat de bovenstaande specificatie verwijst naar het product bewaard in de oorspronkelijke verpakking en condities vermeld op het Veiligheidsblad (SDS).

Formule

Pb

CAS-registratienummer

7439-92-1

Vraag een prijsopgave

Lood Poeder

Distributeur van chemische producten op basis van lood poeder

Beschrijving

Informatie niet beschikbaar

Uitzicht

Lood doet zich voor als een donkergrijze vaste stof.

Oplosbaarheid

Informatie niet beschikbaar

Gebruik

Lood in poeder wordt vooral gebruikt in de technologie van de batterijen; andere gebruiken zijn pigmenten, de oppervlaktebehandeling van metalen, ommantelingen van kabels, bescherming tegen bestraling en geëxtrudeerde producten.

Classificatie

Lood in poeder kan schadelijk zijn voor ongeboren kinderen; veroorzaakt risico van verminderde vruchtbaarheid; schadelijk bij inhalatie en inname en kan schadelijk zijn omwille van de cumulatieve werking.

Veiligheid

Vraag het veiligheidsblad en raadpleeg de punten 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specificiteiten

De technische specificiteiten worden verstrekt op aanvraag, naargelang de toepassing.

Synoniemen

Lood poeder