Lithiumfluoride

Beschikbaarheid

Lithiumfluoride is normaal beschikbaar. Todini certificeert dat de bovenstaande specificatie verwijst naar het product bewaard in de oorspronkelijke verpakking en condities vermeld op het Veiligheidsblad (SDS).

Formule

LiF

CAS-registratienummer

7789-24-4

Vraag een prijsopgave

Lithiumfluoride

Distributeur van chemische producten op basis van lithiumfluoride

Beschrijving

Informatie niet beschikbaar

Uitzicht

Lithiumfluoride doet zich voor in de vorm van een wit kristallijn poeder.

Oplosbaarheid

Lithiumfluoride is weinig oplosbaar in water.

Gebruik

Lithiumfluoride wordt gebruikt als fixeermiddel voor lasnaden en lastechnieken. Wordt gebruikt als smeltmiddel voor glas, keramiek en glazuur en is verder een grondstof voor optische lenzen en prisma's.

Classificatie

Lithiumfluoride is toxisch bij inname en is irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.

Veiligheid

Vraag het veiligheidsblad en raadpleeg de punten 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specificiteiten

De technische specificiteiten worden verstrekt op aanvraag, naargelang de toepassing.

Synoniemen

Lithiumfluoride