Lithiumacetaat

Beschikbaarheid

Lithiumacetaat is normaal beschikbaar. Todini certificeert dat de bovenstaande specificatie verwijst naar het product bewaard in de oorspronkelijke verpakking en condities vermeld op het Veiligheidsblad (SDS).

Formule

CH3COOLI.2H2O

CAS-registratienummer

6108-17-4

Vraag een prijsopgave

Lithiumacetaat

Distributeur van chemische producten op basis van lithiumacetaat dihydraat

Beschrijving

Informatie niet beschikbaar

Uitzicht

Lithiumacetaat is een witte vaste stof.

Oplosbaarheid

Lithiumacetaat is oplosbaar in water.

Gebruik

Lithiumacetaat wordt gebruikt als katalysator voor organische reacties.

Classificatie

Vraag het veiligheidsblad (SDS) en raadpleeg de punten 3, 14, 15.

Veiligheid

Vraag het veiligheidsblad en raadpleeg de punten 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specificiteiten

De technische specificiteiten worden verstrekt op aanvraag, naargelang de toepassing.

Synoniemen

Lithiumacetaat dihydraat