Kobaltsulfaat

Beschikbaarheid

Kobaltsulfaat is normaal beschikbaar. Todini certificeert dat de bovenstaande specificatie verwijst naar het product bewaard in de oorspronkelijke verpakking en condities vermeld op het Veiligheidsblad (SDS).

Formule

Co(SO4).7H2O

CAS-registratienummer

10026-24-1

Vraag een prijsopgave

Kobaltsulfaat

Distributeur van chemische producten op basis van kobalt(ii) sulfaat heptahydraat

Beschrijving

Informatie niet beschikbaar

Uitzicht

Kobaltsulfaat heptahydraat doet zich voor in de vorm van rode kristallen.

Oplosbaarheid

Kobaltsulfaat is oplosbaar in water en ethyl- en methylalcohol.

Gebruik

Kobaltsulfaat wordt gebruikt als grondstof voor katalysatoren in de chemische sector. Kobaltsulfaat wordt ook vaak gebruikt in de galvanotechniek, in verven en in de chemische industrie als katalysator.

Classificatie

Kobaltsulfaat is gevaarlijk voor het milieu; schadelijk bij inname; kan overgevoeligheid veroorzaken bij inhalatie en contact met de huid ; mogelijk kankerverwekkend bij inhalatie; bijzonder toxisch voor waterorganismen met langdurige effecten.

Veiligheid

Vraag het veiligheidsblad en raadpleeg de punten 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specificiteiten

De technische specificiteiten worden verstrekt op aanvraag, naargelang de toepassing.

Synoniemen

Kobalt(II) sulfaat heptahydraat