Feed Grade Kobaltsulfaat

Beschikbaarheid

Feed Grade Kobaltsulfaat is normaal beschikbaar. Todini certificeert dat de bovenstaande specificatie verwijst naar het product bewaard in de oorspronkelijke verpakking en condities vermeld op het Veiligheidsblad (SDS).

Formule

Co(SO4).7H2O

CAS-registratienummer

10026-24-1

Vraag een prijsopgave

Feed Grade Kobaltsulfaat

Distributeur van chemische producten op basis van kobalt (ii) sulfaat heptahydraat, feed grade kobaltsulfaat

Beschrijving

Informatie niet beschikbaar

Uitzicht

Feed grade kobaltsulfaat doet zich voor in de vorm van rode kristallen.

Oplosbaarheid

Kobaltsulfaat is oplosbaar in water en in ethyl- en methylalcohol.

Gebruik

Feed grade kobaltsulfaat wordt gebruikt als oligo-element in de zootechnische sector.

Classificatie

Kobaltsulfaat is gevaarlijk voor het milieu; schadelijk bij inname; kan overgevoeligheid veroorzaken bij inhalatie en contact met de huid; mogelijk kankerverwekkend bij inhalatie; bijzonder toxisch voor waterorganismen met effecten van lange duur.

Veiligheid

Vraag het veiligheidsblad en raadpleeg de punten 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specificiteiten

De technische specificiteiten worden verstrekt op aanvraag, naargelang de toepassing.

Synoniemen

Kobalt (II) sulfaat heptahydraat, feed grade kobaltsulfaat