Indiumtrichlorid

Tilgængelighed

Det kemiske produkt indiumtrichlorid. indium(iii)chlorid. med særlige specifikationer er tilgængeligt på efterspørgsel: indiumtrichlorid er sædvanligvis tilgængeligt.

Formel

InCI3

CAS Registry Number

10025-82-8

Spørg nu for et tilbud

Indiumtrichlorid

Fordeling af Indiumtrichlorid

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Indiumtrichlorid foreligger som et hvidt krystallinsk pulver.

Opløselighed

Indiumchlorid er meget opløseligt i vand og i tetrahydrofuran (THF).

Anvendelser

Indiumtrichlorid anvendes til metallernes overfladebehandling.

Klassificering

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 3, 14, 15.

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: indiumtrichlorid er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Indiumtrichlorid. Indium(III)chlorid.