Blynitrat

Tilgængelighed

Særlige og kvalitetsmæssige krav til Blynitrat er tilgængelige efter anmodning: Blynitrat er normalt tilgængeligt i kasser.

Formel

Pb(NO3)2

CAS Registry Number

10099-74-8

Fordeling af Blynitrat

Beskrivelse

information ikke tilgængelig

Udseende

Blynitratet er et fast og farveløst stof.

Opløselighed

information ikke tilgængelig

Anvendelser

Blynitrat er især anvendt til metaloverflade behandling.

Klassificering

Blynitrat kan forårsage skade på øjne og organer. Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10,11 for at vide mere om sikkerhedsaspekterne ved Blynitrat. Tekniske specifikationer leveres efter anmodning, afhængigt af brugen: Blynitrat er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført på sikkerhedsdatabladet (SDB).

Sikkerhed

Anmod om sikkerhedsdatablad (SDB) og læs punkterne 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specifikationer

Tekniske specifikationer leveres efter anmodning afhængigt af brugen: blynitrat er opbevaret i den originale emballage og i henhold til anvisningerne, der er anført i sikkerhedsdatabladet (SDB).

Synonymer

Blydinitrat, Bly(II)nitrat;