Nikel Sülfat

Müsaitlik

nikel sülfat hekzahidrat için özel kalite gereksinimleri talep üzerine temin edilir. nikel sülfat hekzahidrat çeşitli yoğunluklarda normal olarak mevcuttur.

Formül

NiSO4.6H2O

CAS Registry Number

10101-97-0

Nikel Sülfat ürününe dayalı kimyasal ürün dağıtımı

Tanım

Bilgi yok

Görünüm

Nikel sülfat zümrüt yeşili kristaller halinde oluşur.

Çözünürlük

Nikel sülfat etil alkolde çözünmez, ancak suda çözünür

Kullanımları

Nikel sülfat, nikel kaplamada ve katalizör üretiminde gres hidrojenlenmesi için kullanılır.

Sınıflandırma

Nikel sülfat, bunu kanıtlayacak yeterli kanıt olmamasına rağmen kansere neden olabilir; teneffüs edilmesi ve yutulması halinde zehirlidir; cilt ile temansı hassasiyete neden olabilir; akuatik ortamlar için zehirlidir.

Emniyet

Güvenlik bilgi formunu talep (SDS) edin ve 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, maddeleri esas alın.

Belirtmeler

Nikel Sülfat çeşitli yoğunluklarda normal olarak mevcuttur ve orijinal ambalajında ve güvenlik bilgi formuna (SDS) belirtilen koşullar altında depolanmaktadır.

Eşanlamlılar

Nikel sülfat hekzahidrat