Nikel Hidroksit

Müsaitlik

nikel hidroksit için özel kalite gereksinimleri talep üzerine temin edilir. nikel hidroksit çeşitli yoğunluklarda normal olarak mevcuttur.

Formül

Ni(OH)2

CAS Registry Number

12054-48-7

Nikel Hidroksit ürününe dayalı kimyasal ürün dağıtımı

Tanım

Bilgi yok

Görünüm

Nikel hidroksit yeşil bir tozdur.

Çözünürlük

Nikel hidroksit seyreltik asitler içerisinde çözünür, ancak suda çözünmez.

Kullanımları

Nikel hidroksit, diğer nikel tuzları üretmek için kullanılır.

Sınıflandırma

Nikel hidroksit, bunu ispatlayacak yeterli kanıt bulunmamasına rağmen kanserojen etkilere neden olabilir, teneffüs edilmesi ve yutulması halinde zararlıdır; cilt ile temansı hassasiyete neden olabilir.

Emniyet

Güvenlik bilgi formunu talep (SDS) edin ve 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, maddeleri esas alın.

Belirtmeler

Nikel Hidroksit çeşitli yoğunluklarda normal olarak mevcuttur ve orijinal ambalajında ve güvenlik bilgi formuna (SDS) belirtilen koşullar altında depolanmaktadır.

Eşanlamlılar

Nikel hidroksit