Sodyum Molibdat

Müsaitlik

disodyum molibdat dihidrat için özel kalite gereksinimleri talep üzerine temin edilir. disodyum molibdat dihidrat çeşitli yoğunluklarda normal olarak mevcuttur.

Formül

Na2MoO4.2H2O

CAS Registry Number

10102-40-6

Sodyum Molibdat ürününe dayalı kimyasal ürün dağıtımı

Tanım

Bilgi yok

Görünüm

Sodyum molibdat, beyaz kristal bir tozdur.

Çözünürlük

Sodyum Molibdat suda çözünür ancak asetonda çözünmez.

Kullanımları

Sodyum molibdat, tarım sanayide Oligo maddesi olarak, metal yüzey işleme endüstrisinde hammadde olarak ve pigment üretiminde kullanılır.

Sınıflandırma

Güvenlik bilgi formunu talep (SDS) edin ve 3, 14, 15 maddeleri esas alın.

Emniyet

Güvenlik bilgi formunu talep (SDS) edin ve 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, maddeleri esas alın.

Belirtmeler

Sodyum Molibdat çeşitli yoğunluklarda normal olarak mevcuttur ve orijinal ambalajında ve güvenlik bilgi formuna (SDS) belirtilen koşullar altında depolanmaktadır.

Eşanlamlılar

Disodyum molibdat dihidrat