Molibden Oktoat

Müsaitlik

Molibden Oktoat %15 konsantrasyona sahiptir. Molibden Oktoat genelde bidonlar (200l) ya da IBC (ara yığın taşıyıcı 1000l) halinde tedarik edilmektedir. Özel ambalajlar talep üzerine yapılabilmektedir.

Formül

C48H90MoO12

CAS Registry Number

34041-09-3

Molibden Oktoat ürününe dayalı kimyasal ürün dağıtımı

Tanım

Bilgi yok

Görünüm

Molibden Oktoat koyu kırmızı renkli bir sıvı olup kokusu sirkeyi andırmaktadır.

Çözünürlük

Bilgi bulunmamaktadır

Kullanımları

Molibden Oktoat, endüstriyel kataliz süreçlerinde kullanılmaktadır.

Sınıflandırma

Molibden Oktoat gözlerde ciddi tahrişlere neden olabilir. Kısırlığa ve düşüklere neden olduğu düşünülmektedir.

Emniyet

Güvenlik bilgi formunu talep (SDS) edin ve 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, maddeleri esas alın.

Belirtmeler

Molibden Oktoat çeşitli yoğunluklarda normal olarak mevcuttur ve orijinal ambalajında ve güvenlik bilgi formuna (SDS) belirtilen koşullar altında depolanmaktadır.

Eşanlamlılar

2-etilezanoik molibden tuzu asidi, 2-etilezanoik molibden asidi