Ammoniummetawolfraam

Beschikbaarheid

Ammoniummetawolfraam is normaal beschikbaar. Todini certificeert dat de bovenstaande specificatie verwijst naar het product bewaard in de oorspronkelijke verpakking en condities vermeld op het Veiligheidsblad (SDS).

Formule

H4N.1/6H2O40W12

CAS-registratienummer

12028-48-7

Vraag een prijsopgave

Ammoniummetawolfraam

Distributeur van chemische producten op basis van ammoniummetawolfraam

Beschrijving

Informatie niet beschikbaar

Uitzicht

Ammoniummetawolfraam is een geurloos wit-grijs kristallijn poeder.

Oplosbaarheid

Bijzonder oplosbaar in water met een waarde van >1,000 g/l bij 20°C.

Gebruik

Wordt vooral gebruikt als grondstof voor de productie van katalysatoren die wolfraam bevatten, voor een veelheid aan reacties zoals oxidatie, hydroxylering, hydrogenering en polymerisatie.

Classificatie

Vraag het veiligheidsblad (SDS) en raadpleeg de punten 3, 14, 15.

Veiligheid

Vraag het veiligheidsblad en raadpleeg de punten 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13.

Specificiteiten

De technische specificiteiten worden verstrekt op aanvraag, naargelang de toepassing.

Synoniemen

Ammoniummetawolfraam